Как да извърша теглене от моята сметка?

Влезте във Вашата сметка и изберете опцията 'Теглене'. След това ще Ви бъде показан списък с нашите опции за теглене. Изберете желаната от Вас опция и следвайте инструкциите.

Имайте предвид, че по собствено усмотрение бихме могли да решим да изплатим всички суми за теглене или част от тях, като първо възстановим таксите, извършени предварително към Вашата кредитна/дебитна карта или към сметка с виртуални пари.
След като изпълните процедурата, ще получите разписка по електронната поща, съдържаща номер за потвърждение, както и подробна информация относно тегленето и начина, по който то е било извършено. Моля, запазете Вашата разписка.